نوری مالکی: داعش، شیعه و سنی را می کشد

رئیس ائتلاف دولت قانون عراق با اشاره به اینکه عملیات جاری در نینوا مفهوم فراگیر دارد به جنایت داعش ضد شیعه و سنی پرداخت.