نخست وزیر ترکیه: به رغم همه هشدارها در عراق می‌مانیم/ ترکیه در برابر هیچ تهدیدی سر خم نمی‌کند

رهبری عراق "تحریک آمیز و منفعلانه" عمل می کند. ترکیه در برابر هیچ تهدیدی سر خم نمی‌کند و به حضورش در عراق ادامه می‌دهد.

سرویس خبری