شهادت یکی از اعضای «القسام» حین مأموریت

یکی از اعضای شاخه نظامی حماس بر اثر ریزش تونل به شهادت رسید.

سرویس خبری