ترکیه به حضور نظامی خود در عراق ادامه خواهد داد

نخست‌وزیر ترکیه امروز شنبه بار دیگر با رد اظهارات مقامات عراقی درباره حضور نظامیان ترکیه‌ای، تاکید کرد که حضور نظامی ترکیه در عراق ادامه خواهد یافت.

سرویس خبری