تسلط کامل ارتش عراق بر «کرکوک»

نیروهای عراقی شهر کرکوک را به کنترل کامل خود درآوردند.