چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور برگزار می‌شود

همشهری آنلاین: چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، از سوی شورای انجمن‌های علمی ایران و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بانک پاسارگاد، دانشگاه خاتم و انجمن‌های علمی برگزار می‌شود.