هدف از نبرد علیه جهان اسلام، منحرف کردن نگاه‌ها از فلسطین است

روحانی برجسته اهل سنت لبنان هدف از تمام نبردهایی راکه علیه امت اسلام و جهان اسلام آغاز شده است، منحرف کردن نگاهها از مسئله فلسطین دانست.

سرویس خبری