ضرورت یکپارچه‌سازی سیاست‌‌ها در بخش حمل‌ونقل

تشکیل معاونت حمل‌و‌نقل در وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان سیاست‌گذار واحد چهار حوزه هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای و مدیر بالادستی سازمان‌ها و معاونت‌های این حوزه‌ها در وزارت راه و شهرسازی با هدف پایان دادن به پراکندگی رویکردها و ناهماهنگی‌ها در تنظیم مقررات و استانداردها ضروری به نظر می‌رسد.