فرمانده لشکر نهم ارتش مصر ترور شد

شبکه العربیه از ترور فرمانده لشکر نهم ارتش مصر در شهر قاهره خبر داد.

سرویس خبری