تخصیص 5000 میلیارد ریال برای طرح‌های محرومیت‌زدایی

رئیس بنیاد مستضعفان از تخصیص 5000 میلیارد ریال برای طرح‌های محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: 30درصد از سود خالص بنیاد مستضعفان به اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و حمایتی اختصاص می‌یابد.