کاشانی:فقر فرهنگی در فوتبال ما وجود دارد

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: اتفاقات ناگوار در ورزشگاه غدیر اهواز نشان می دهد که هنوز هم فقر فرهنگی در فوتبال ما وجود دارد.