شهادت یک از اعضای گردان‌های قسام حین انجام ماموریت

یکی از اعضای گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، حین انجام ماموریت در غزه به شهادت رسید.