بازداشت دو متهم پرونده بانک سرمایه

دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه و بازداشت دو متهم مرتبط خبر داد و راهکارهای به جانشاندن مفسدان توسط بانک ها را اعلام کرد.