مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز به کار کرد

مدیرعامل و عضو هیات مدیره جدید صندوق ذخیره فرهنگیان صبح امروز فعالیت خود را آغاز کرد.