ریشه جرایم بانکی از نگاه‌ معاون بانک مرکزی

معاون نظارت بانک مرکزی مشکلات و ریشه جرایم بانکی را اعلام کرد و گفت: ارتکاب برخی جرایم اختلاس به حداقل رسیده است.