مناظره «بررسی عملکرد دولت یازدهم» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

برنامه مناظره بررسی عملکرد دولت یازدهم عصر فردا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.