نرخ سود تسهیلات صادراتی به 11 درصد کاهش یافت

در جلسه هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی، نرخ سود تسهیلات صادراتی به 11 درصد کاهش یافت.

سرویس خبری