نظارت وزارت بهداشت بر آب شرب مصرفی کشور/ فعالیت 80 درصد بیمارستان ها برای بی خطر کردن پسماندها

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: 450 آزمایشگاه آب بر سلامت آب شرب کشور نظارت دارد.