شاخص بورس صعودی شد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۲۹۵ واحد رشد کرد.