افزایش سرمایه شرکت‌های هواپیمایی در اغماء

در شرایطی که براساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی باید تمام ایرلاین‌ها تا آخر مردادماه اوضاع اقتصادی خود را به عدد ۳۵۰ میلیارد تومان کفایت سرمایه می‌رساندند و البته تکلیف بدهی‌هایشان را نیز روشن می‌کردند، آمارهای جدید نشان می‌دهد هنوز این دو هدف مهم اجرایی نشده‌اند.