دعوت از 33 بازیکن به اردوی انتخابی تیم نوجوانان دختر

33 بازیکن از هفت استان کشور به عنوان سومین گروه به اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر دعوت شدند.