دعوت از 33 بازیکن به اردوی انتخابی تیم نوجوانان دختر

33 بازیکن از هفت استان کشور به عنوان سومین گروه به اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر دعوت شدند.

سرویس خبری