بازار سرمایه درجا می‌زند

نایب‌رئیس سابق هیات‌مدیره فرابورس با تشریح وضعیت کنونی بازار سرمایه ایران گفت: رشد اقتصادی حداقل باید در چند فصل متمادی تکرار شود تا بتواند شاخص بورس را حرکت دهد.