تداوم پیروزی‌های بیمه رازی

لیگ کشتی باشگاه‌های کشور با تداوم پیروزی‌های تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی بیمه رازی همراه بود.