2 زمین چمن مصنوعی در جهرم و خفر افتتاح شد

رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در استان فارس، زمین های چمن مصنوعی در دو شهرستان جهرم و خفر را افتتاح کرد.