یک نشریه آمریکایی: چرا مارکو روبیو همچنان درباره توافق هسته ای ایران اظهار نظر می کند؟

نشریه "تامپا بی تایمز" در مطلبی به موضوع مخالفت مارکو روبیو با توافق هسته ای ایران پرداخت.