یک نشریه آمریکایی: چرا مارکو روبیو همچنان درباره توافق هسته ای ایران اظهار نظر می کند؟

نشریه "تامپا بی تایمز" در مطلبی به موضوع مخالفت مارکو روبیو با توافق هسته ای ایران پرداخت.

سرویس خبری