تیزر دو نمایش «آخرین انار دنیا» و « همه چیز می‌گذرد تو نمی‌گذری» منتشر شد

تیزر دو نمایش «آخرین انار دنیا» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی و «همه چیز می‌گذرد تو نمی‌گذری» به کارگردانی وحید نفر منتشر شد.