احزاب مصری کنفرانس جوانان تحت نظارت السیسی را تحریم کردند

برخی احزاب معارض مصری تصمیم دارند نخستین کنفرانس ملی جوانان که هفته آینده تحت نظارت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور برگزار می شود، تحریم کنند.

سرویس خبری