سکوت تعمدی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا درباره افغانستان نشانه چیست؟

سومین و آخرین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در حالی به پایان رسید که جنگ سوریه، عراق و داعش در محوریت مباحث سیاست خارجی آنها قرار داشت اما همچون دو مناظره پیشین، موضوع افغانستان مسکوت گذاشته شد.

سرویس خبری