ایکاردی باز هم به تیم ملی آرژانتین دعوت نشد

مهاجم پرحاشیه اینتر بار دیگر فرصت بازی برای تیم ملی کشورش را از دست داد.

سرویس خبری