جای خالی یک وزیر در لیست استعفا/با بی‌تدبیری‌ها خفیف و لِه شده‌ایم

متقاضیان مسکن مهر با اشاره به این‌که به دلیل بی‌تدبیری‌های دولت یازدهم در مسکن مهر خفیف و له شده‌اند بر این نکته که هیچ نماینده‌ای ندارند تاکید و اعلام کردند چرا وزیر راه بین سه وزیر مستعفی نیست.