موگرینی به اروپایی‌ها درباره «حلب» گزارش داد

سئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین تحولات حلب را به مقامات اروپایی گزارش داد.