تسلط کامل ارتش عراق بر کرکوک

نیروهای عراقی شهر کرکوک را به کنترل کامل خود درآوردند.