آیا با سی‌ای‌تی‌اِی، اتحادیه اروپا و کانادا برای حذف تعرفه‌ها به توافق می‌رسند؟

رئیس پارلمان اروپا برای تصمیم‌گیری درباره توافق جامع تجاری و اقتصادی با کانادا، با وزیر تجارت این کشور دیدار می‌کند.

سرویس خبری