99.2 درصد دسترسی به آب سالم در کشور/ نزدیک 810 آزمایشگاه بهداشتی برای سنجش کیفیت آب مشغول به فعالیت هستند

قائم مقام وزیر نیرو گفت: شاخص های ما از نظر دسترسی به آب سالم و بهداشتی با شاخص های اروپایی تقریبا همسانی دارد.