گودرزی و تیم پیشگامان قهرمان تور دوچرخه‌سواری جالاجای مالزی شدند

رقابت‌های دوچرخه‌سواری تور جالاجای مالزی با قهرمانی آروین معظمی گودرزی و تیم پیشگامان به پایان رسید.