آیت‌الله مهدوی‌کنی به معنای حقیق اخلاق را سرلوحه تصمیم‌های سیاسی خود می‌دانست

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: آیت الله مهدوی‌کنی به معنای حقیقی کلمه مصداق فرد معتدل بود، تاکید کرد: آیت‌الله مهدوی‌کنی همانگونه که با دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی سرسخت بود با دوستان و یاران انقلاب اسلامی با لطافت برخورد می‌کرد