ابوبکر البغدادی 59 فرمانده ارشد داعش را اعدام کرد

برخی فرماندهان ارشد این گروه با طرح عقب‌نشینی از موصل به خارج از مرزهای عراق موافقت کرده بودند اما بغدادی این فرماندهان را اعدام کرد.