تخليه یک فروشگاه بزرگ در بلژيک بدنبال حضور یک فرد مسلح

یک فروشگاه بزرگ در شهری در 50 کیلومتری بروکسل، پس از حضور یک فرد مسلح تخلیه شد.

سرویس خبری