تسلط نیروهای عراقی بر ۶ چاه نفت موصل

نیروهای مشترک عراقی در ادامه پیشروی های خود در شهر موصل، کنترل ۶ چاه نفت در این شهر را برعهده گرفتند.

سرویس خبری